Ark Sprey Teknolojisi Nedir?

Ark Sprey Teknolojisi, termal sprey ailesinin bir üyesi olmakla beraber, söz konusu kaplama tekniği, termal sprey proseslerinin en ekonomik olanıdır. Elektrik ark sprey, muhtelif taban malzeme yüzeyine aşınmaya ve korozyona dirençli, metalik esaslı kaplama üretmek için kullanılan bir prosestir. Elektrik ark sprey teknolojisi, yatırım maliyetinin düşük olması, geniş bir yelpazede kaplama üretebilmeye imkan tanıması açısından caziptir. Üretilen kaplamalar, klasik çinko kaplamaya alternatif korozyon amaçlı uygulamalardan, aşınmaya maruz kalan parçaların tekrar kullanılabilir hale getirilmesine kadar birçok değişik uygulamalarda kullanılmaktadır.

Elektrik ark sprey, kaplama malzemesi olarak sadece elektrik iletkenliği olan ve tel formunda üretilebilen malzemelerin kullanıldığı bir kaplama prosesidir. Uygulamalarda kullanılan teller genellikle saf veya alaşımlı metalik malzemeler veya seramik esaslı partiküller içeren özlü tellerdir.

Elektrik ark sprey, diğer termal sprey yöntemlerine göre birçok avantaja sahiptir. Bu avantajlar; yüksek püskürtme oranı ve yüksek verimlilik, kontrol parametrelerinin az sayıda olmasına bağlı olarak kolay kullanım, düşük yatırım ve işletim maliyeti, uygulamada altlığın deforme olmaması, elektrotlar için su soğutmaya ihtiyaç duyulmaması, boyutsal kullanım kolaylığı sağlaması ve yüksek kalitede kaplama üretimine imkan sağlamasıdır.

Elektrik Ark Sprey, malzeme yüzeyine aşınmaya ve korozyona dayanıklı, metalik esaslı kaplama üretmek için kullanılan bir prosestir. Yüksek hızda ve kalitede kaplama üretmesi, kolay ve mobil uygulanabilmesinden dolayı birçok endüstriyel alanda kullanımı artan bir termal sprey teknolojisidir.

Bu prosesin temel esası iki zıt kutuplu olan tellerin birlikte beslenirken iki farklı elektrik yardımıyla (anot ve katot) ergimesi esasına dayanmaktadır. Tellerin kesişmesiyle kontrollü bir ark meydana gelir. Bu proses için operasyon sıcaklığı 4000 - 5000ºC ve partikül hızı 50 - 150m/s arasında değişmektedir.

BİZİ ARAYIN