Çevre Politikamız
NANOKAP

Çevre politikamız dahilinde;

› Çevre kanun, yönetmelik ve ilgili diğer yasal şartlara uyacağımızı,

› Çevre Yönetim sistemimizin etkinliğini sürekli iyileştireceğimizi,

› Faaliyetlerimiz sırasında oluşabilecek çevre kirliliğini önleyerek kirliliği kaynağında azaltacağımızı,

› Atıklarımızın miktarlarını kontrol altında tutacağımızı, geri dönüştürülebilir ve geri kazanılabilir yöntemlerini araştırarak etkilerini azaltacağımızı,

› Doğal kaynaklarımızı (elektrik, su, hammadde, doğalgaz vb) verimli bir şekilde kullanacağımızı ve çevreye etkisi en az olan doğal kaynakları seçeceğimizi ve miktarlarını kontrol altında tutacağımızı,

› Çalışanlarımızın çevre bilincini arttırmak için eğitimler düzenleyeceğimizi,

taahhüt ederiz.

BİZİ ARAYIN